หากท่านคิดจะพักแพ ให้คิดถึง "แพ.. ตมิสา"
เราบริการแพที่พัก, แพตกปลา,
แพจัดเลี้ยง, แพสำหรับจัดสัมนา-ฝึกอบรม
แพ.. ตมิสา   สะอาด สะดวก สบาย
ด้วยธรรมชาติที่สวยงามบนทะเลสาบและขุนเขา
ของเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลแพ


(คลิกที่ภาพเพื่ออ่านต่อ)
กิจกรรม
(คลิกที่ภาพเพื่ออ่านต่อ)

** ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดมาแพ **
Copyright © 2015 paetamisa.com All rights reserved.